ارتباط با ما : 32223096-051
Farhangi@aqr.ir
 

پیامبر(ص): براى بهشت درى است بنام (ریان)، که از آن فقط روزه داران وارد مى‏شوند.

.
روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی_اجتماعی برای طرح های اقتصادی

روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی_اجتماعی برای طرح های اقتصادی
یکی از مسائلی که در حوزه سرمایه گذاری و انجام طرح های توسعه ای اقتصادی وجود دارد، نحوه تصمیم گیری در مورد نوع و شیوه بهره برداری اقتصادی است. شرکت های سرمایه گذاری چنین تصمیم گیری هایی را با انجام دقیق انواع مختلف ارزیابی های فنی، اقتصادی، مالی، ریسک و بازار انجام می دهند و با توجه به نتایج آنها انتخاب مقتضی را برای گزینه دارای بیشترین سود اتخاذ می نمایند. از سوی دیگر در دو دهه اخیر با توجه به مسائل متعددی که نگاه جزء نگر و صرفا اقتصادی به پروژه های سرمایه گذاری مانند تخریب محیط زیست یا تغییر در اکوسیستم طبیعت و یا بروز پدیده هایی مانند مهاجرت و تغییرات ناگوار در ترکیب جمعیتی و... به وجود آورده است، رویکرد ارزیابی اجتماعی در کنار ارزیابی اقتصادی جای خود را باز کرده و ارزیابی های اقتصادی اجتماعی از الزامات هر پروژه سرمایه گذاری شده است. با این حال مسئله لزوم ارزیابی های فرهنگی در کنار مباحث اجتماعی همچنان مورد غفلت بوده و هست.
ادامه مطلب
آرشیو بایگانی

 

تازه های دبیرخانه

 

آخرین محصول دبیرخانه

 

بسته های تخصصی فرهنگ

.
روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی_اجتماعی برای طرح های اقتصادی
برگزاری جشنواره رویش به میزبانی بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی
فعالیت های بین المللی مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی (3)
گزارشی از طرح مطالعه کمی و کیفی زیارت (2)
روند پژوهی صنایع فرهنگی و صنایع نوآور در بستر تاریخ (2)
فعالیت های بین المللی مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی (2)
تحلیلی بر قدرت های حاکم بر فضای مجازی (3)
چرخه نشر / گفتگو با دکتر محمد شهری (3)
گزارشی از طرح مطالعه کمی و کیفی زیارت (1)
.
 

اشتراک خبرنامه فرهنگی


پست الکترونیک
خانه | بازگشت |
Guest (AQRGuest)